X
تبلیغات
زولا

"ارد بزرگ" و "احمد شاه مسعود" (بررسی نقش آنها در تغییر نام افغانستان به خراسان)

 موضوع پست: Re: پاسخی به فرزندان ناخلف کشور که میخواهند نام افغانستان به خرا
 پست ارسال شده در: دوشنبه 30 دی 1387, 5:44 pm 

عضو انجمن
عضو انجمن
نماد کاربر

تاریخ عضویت: چهارشنبه 26 تیر 1387, 5:15 pm
پست ها : 63
اسم : کبیر قادری محل سکونت : :کلن المان ایمیل :

بنده بیش ازین بخود اجازه نمیدهد که درین بحت بیهوده زیاده از این خودرا دخیل ساخته و به یاوه سرایی های هر نا افغان جوابگو باشم ، صرف میخواهم حرف اخرخود را به این دوستان افغان دشمن بزنم وا ن اینکه: عزیزان من خراسان هیچگا ه نام این سرزمین مکمل ایکه در حدود اربعه
کنونی افغانستان است نبوده وکنون هم یکی ا زولایت کنونی کشور ایران است. ان اجنت ها که چون این کامجو وسایرین تلاش دارند که افغانستان را جز خاک ایرا ن ساخته ویا انرا به تجزیه بکشاند. باید بدانند که این سرزمین مال بی صاحب نیست." ای بسی ارزو که خاک شده ا ست" در بازی سیاسی فعلی ا فغانستان نقاب ها از روی همه افتاده وتعدادی دیگری هم روز بروز افشا میشوند بنا هیچ جای تشویش و وسوسه بودن نیست.من باور کامل دارم :
تا یک نفر ا فغان ا ست زنده اقغانستان است.
تشکر


اسم : بابک خرم محل سکونت : :مونشن آلمان ایمیل :

آقای کبیر قادری !
از اینکه آماده پیگیری جر و بحث نیستی از اول معلوم بود, زورت نکشید دوتا کدی که واقعآ کاریست شاهانه ..برعلاوه چون مارا ناافغان خطاب کردی بدینوسیله از صمیم قلب سپاسگزارم . به خدا مشکل هم در همینجاست . جای بسا امیدواری و خوشی است که بالاخره قبول کردید که ما افغان نیستیم و این نام را هم نمیخواهیم. اگر آغاز نبشته آقای کامجو را دقیقآ مطالعه کرده باشید , ایشان این طرح را مشخص به اشخاص و افراد,گروه ها وسازمان های معین پیشنهاد کرده است,باوجودیکه درین چند روز در دلم شیرین شده اید و قلبآ میخواستم درین لیست آقای کامجو شما را هر طوریکه شده جاه دهم ولی متاسفانه وجه مشترک بین شما و مخاطبین آقای کامجو نیافتم. هر جاه باشید آرام باشید ,تا یکنفر افغان است زنده ملا بور جان استاسم : Mihandoost محل سکونت : :Perwan ایمیل :


اکنون دیگر این شعار های پوچ و توی خالی
همچو تا یک نفر افغان یا پشتون است زنده افغانیستان یا پشتونستان است را هیچ کس و هم پشتون ها نه می پزیرند چونکه مسخره و بی معنا است. این شباهت به همان خواندن خنده اور این پشتونستان از ماست این پشتونستان از ماست دارد که هر روز شام میان شش و هفت شام رادیو کابل انرا می گذاشت و خودم بار ها دیدم که دوست های پشتون ام رادیو را خاموش کردند تا نه شنوند. سر دسته های سازمان افغان ملت باید نگرش ومطالعه نمایند تا خوانا شوند و در اینده به توانند پاسخ بنویسند با هر چه که هم اندیش نیستند. با شعار هیچ کاری نه می توان کرد. هر چه که به این افغان ملیتی ها یاد داده باشند انها میگویند.


اسم : hakbin محل سکونت : :Amesterdam ایمیل :

ستمی ها و حمعیتی ها ی و طنفروش ا صلا حق ندارد تا در مورد مسایل سیاسی و ملی ا فعا نستان
ابراز نظر نمایند انها اصلا اقعا ن خود را نمیدا نند بنا لازم نیست بخود دراین ارنبا ط زحمت دهند.
بهتر است در مورد مسایل ایران صحبت نمایند وراحع به ایران بیاندیشند.


گزارش نوشته نامناسب
بالا 
 مشخصات ارسال پیغام خصوصی  
ویرایش پست پاسخ بهمراه نقل قول   موضوع پست: Re: پاسخ به آنانی که میخواهند نام افغانستان به خراسان تعویض کنند
 پست ارسال شده در: دوشنبه 30 دی 1387, 5:45 pm 

عضو انجمن
عضو انجمن
نماد کاربر

تاریخ عضویت: چهارشنبه 26 تیر 1387, 5:15 pm
پست ها : 63
اسم : `mirzaii محل سکونت : : ایمیل :

یک تعداد از هموطنان در مورد طرح وپیشنهاد تغیر نام کنونی افغانستان توسط کامجو گرامی از خودشان حساسیت وتعصب قبیله گرایانه وبی منطق نشان داده اند وبه جای ابراز خشم وتعصب این اقایان ، به تشریح وتعریف این نام افغانستان میبایست که میپرداختند وآنهایراکه نمیدانند وبی خبرند را آشنا بااین نام ونشان میکردند واز صورت این نامگذاری وابتکار کسیکه این نام را بر کشور ما گذاشته است میگفتند ومعنا واساس این نام را بما ودیگر دوستان معرفی میداشتند ، به نظر من بهتر بود ازاینکه بیایند وبدون خریطه به فیر قهرآمیز وبروز خصلت عقب مانده قبیله وی بپردازند.ویا دوست دیگر از کشورهای اسیای میانه مثال غوث خود را ابراز داشته است وبی خبر ازاینکه به هر باشنده ان سرزمینها اسم مسما کشورشان خطاب میشود ونه اسم همان قوم ! بطور مثال برای هر باشنده تاجیکستان ، تاجیکستانی میگویند ویا ازبیکستانی میگویند ویا هندوستانی میگویند ونه اینکه تاچیکی ویا هندو ویا ازبیک خطاب نمایند ولی در کشور ما برعکس همه را در یک کلمه خلاصه کرده افغان ساخته اند، در صورتیکه تاجیک ، ازبیک ، هزاره ، ترکمن وغیره اقوام داریم که همه از باشنده گان این سرزمین میباشند واینها را بایست که حد اقل افغانستانی خطاب کرد ، نه افغان ! وشما چگونهبه خود وجدانآ اجازه میدهید که دیگران را بی هویت بسازید واگر چنین بی هویتی بالای شما حکم شود آیا می پذیرید؟ اقای کامجو بخاطر این پیشنهاد راکرده است که واژه خراسان در برگیرنده نام هیچ قوم نیست ویک نام با عظمت وپیشینه فرهنگی در جامعه جهانیست وما میتوانیم تحت این نام بسوی ملت شدن قدم برداریم ، در غیرآن هرگز ملت واحدی را درکشورمان تحت نام افغان ویا اوغون تشکیل نخواهیم کرد وهیچکس حاضر نیست که از هویت ملی اش صرف نظر نماید وخود را در یک هویت جدید وبی ریشه مدغم بسازد. اینجاست که پرابلمهای ما حل ناشده باقی خواهند ماند وتا قیامت در سروکله یکدیگر خواهیم کوبید. درمورد نام امریکا دوست دیگر مثال زده اند که بیخبر از اینکه این امریکایهای امروزی از ریشه واساس همان امیریکو هستند واین امریکایهای کنونی از آسمان نباریده اند زمانیکه آن مرد ایتالیایی یا هسپانیای اصل این سرزمین را کشف کرد همین اروپاییانبودندکه رفتند وبومیهای آن دیار را نابود کردند واسمش را امریکا گذاشتند. ولی در سرزمین ما اول اریانا ودوم خراسان با فرهنگ ومردمان دانا ودانشمندی وجود داشت وما چه ضرور داشتیم که نام با ریشه ما تغیر به یک نام استعماری جدید نماید وانهم توسط اجنبی وانگریزهای آن زمان. در زمان احمد خان ابدالی هرگز این سرزمین افغانستان نام نداشت وتا زمان امیر شیرعلی خان این کشو.ر را خراسان میکفتند. میدانید که واژه تفرقه بانداز وحکومت کن از همین تشکیل نام افغانستان برما وملت ما جا داده شد واین انگریزها از نام ونشان خراسان بزرگ هراس داشتند وبا فرهنگ فارسی دری از گسترش امپراطوریشان بسوی هند دشمنی را اغازیدند وتا سرحدیکه در خراسان چندین بار لشکر کشی کردند تا بالاخره جای پای خوب در سرحدات این کشور برای خود یافتند ونام این کشور را به افغانستان مبدل کردند تا ریشه واساس تفرقه را طولانیتر ساخته باشند که ما وشما امروز شاهد این مدعاییم. این مخالفتهای قومی از دیروز بمیان نیامده است ، از حد اقل صدوچند سال پیش این تخم نفاق را در کشور ما کاشتند ویک عده را از جاهای دیگر آورده بنام اصیل مسما کردند ویک عده دیگر را بیرحمانه مبدل به کنیز وبرده نمودند که تا زمان امان الله خان این شیوه نحس ادامه داشت. دوستان گرامی با احساسات نا فهمانه نمیشود بالای همه چیز پای نهاد وداشته های برحق یک ملت کهن را نادیده گرفت وبه چشم همه خاک بینش قبیله را پاشید. شما بیاید با دلیل منطقی وانسانی بر قضایا نگاه بدارید نه با احساسات میان تهی وتنگ نظرانه ! دشنام دادن تا بکی ؟ امروز روز دلیل ودانش است ، نه جهالت ودشنام ! این فرزندان آب وخاک امروز همه چیز را میدانند وخود را شناخته اند واز تاریخ کتمان شده شان باخبر شده اند، حق دارند که از هود وفرهنگ خود بدفاع بر خیزند وزبان خود را قسمیکه میخواهند رشد بدهند نه مانند یک عده تنگ نظر وخود خواه که زبان دیگرانرا از آرمهای ملی ودولتی بیرون کنند وفقط در تلاش خود باشند ودیگران را رد نمایند .این فرزندا هرگز برد دیگران فکر نخواهند کرد ومیخواهند که همه دارای حقوق مساوی طور برادر وبرابر تحت نام شهروند زنده گی نمایند وبرشد وتوسعه کشورشان بکوشند ودر وقت وزمانش در جهت احیای نامهای تاریخی کشور وگوشه وکنار کشور که همه پشتونکوت شده اند بپردازند. شما بجای یالگردن خیستاندن بفکر رشد فرهنگ قبیله بیچاره باشید که زند مظلوم در قلمروی ایشان برابر حیوان هم حساب نمیشود. این بابا سازیها خصلت درمانده گی وبی فرهنگیست که ما دست به هر اسم ومسما میزنیم تا کمبودیمانرا توسط این باباهای جعلی وتقلبی پرنماییم. قابل شرم است. از باباهای گذشته چیزی یادگار نداریم اما از بابا ظاهر معلوم میشود که اگر احمد خان هم مانند ایشان بوده باشد، از چه بابای با حشمت وبا کیفیت بر خوردار بودیم. وبا زابراز افتخار هم میکنیم. اگر کدام پرسش باشد در خدمت یکا یک شما قرار خواهم داشت. فکر سالیم واندیشه انسانی ما را به سرمنزل مقصود میرساند.


گزارش نوشته نامناسب
بالا 
 مشخصات ارسال پیغام خصوصی  
ویرایش پست پاسخ بهمراه نقل قول   موضوع پست: Re: پاسخی به فرزندان ناخلف کشور که میخواهند نام افغانستان به خرا
 پست ارسال شده در: دوشنبه 30 دی 1387, 5:47 pm 

عضو انجمن
عضو انجمن
نماد کاربر

تاریخ عضویت: چهارشنبه 26 تیر 1387, 5:15 pm
پست ها : 63
اسم : بابک خرم محل سکونت : :مونشن آلمان ایمیل :

محترم ظاهر از فرانکفورت !
با عرض ارادت,خدمت تان عرض شود که گفته شما کاملآ بجا ! اگر جنایتکاران و دشمنان ناموس ,شرف و عزت مردم به نام کشورشان و مردم شان احترام وارج قایل میبودند آیا مرتکب این همه خیانت و جنایت میشدند ؟ واضحآ که نه پس این سوال درینمورد بیمورد مینماید. این سوال را آقای نصیر سهام در سایت آریایی هم راجع ساخته اند,این تلقی به آن میماند که از کسی پرسیدند چرا پل را روی دریا میسازند ؟ گفت بخاطر آنکه آب از رویش نگذرد...
خراسان یا آریانا و یاهرچه غیر از افغانستان مارا باهم خلط نموده و ملت میسازد.بینید حالا دیگر آهسته دارد اهمیت اینکه آلمانی,پولندی,ایتالیایی و یا فرانسوی و .... ازدست میدهد همه کوشش میکنند اروپایی شوند,اروپایی فکر کند و اروپایی زنده گی کنند .در حالیکه هر کشور از خود افتخارات تاریخی و فرهنگی خود را دارد.ما همه خراسانی میشویم نه هزاره گی ویا تاجکی و ازبکی و یا افغانی , به حساسیت مساله توجه کردید ؟ این طرح به خاطر اینست که دیگر کله منار های عبدالرحمن خانی تکرار نشود. به قبرغه غیرپشتون گل محمدخانی فشار نیاورد , مال و ملک مردم بزور تصاحب ودر ملکیت پشتونی که تا حال از سطح غژدی و خیمه بیشتر ندیده است قرار نگیرد, یک پشتون پکتیاوال جنرال مادر زاد و بالمقابل یک هزاره انهم اگر آسمان قر و زمین تر کند که در اردو شامل شود نباید از رتبه جگرنی ارتقا نماید, و بالاخره من وتو مجبور نباشیم که تابع کورس های جبری پشتو شده درغیرآن کسر معاش شویم. مگر اینها کم درداست که دوا گردد ؟ تازه من حاضر هستم که تابعیت هزارستان و یا نورستان را قبول کنم ,اما یک پشتون حاضر به چنین کاری است.که نه ... حرف زیاد است . اگر آسیا هم مانند اروپا متحد شود پشتون های ما میگویند .
لکه ونه مستقیم په خپل مکان یم
که خزان را باندی راشی که بهار


گزارش نوشته نامناسب
بالا 
 مشخصات ارسال پیغام خصوصی  
ویرایش پست پاسخ بهمراه نقل قول   موضوع پست: Re: پاسخی به فرزندان ناخلف کشور که میخواهند نام افغانستان به خرا
 پست ارسال شده در: دوشنبه 30 دی 1387, 5:58 pm 

کاربر فعال
کاربر فعال
نماد کاربر

تاریخ عضویت: چهارشنبه 6 آذر 1387, 9:38 pm
پست ها : 265
محل سکونت: اصفهان
سلام
از یک دید که نگاه کنیم میتوانیم حرفهای بعضی دوستان را تایید وبعضی ها رو رد کرد
اما ما نباید وفقط از یک دید بنگریم
البته من اطلاعات زیادی در مورد اسمی که بیشتر مستحق ما وطندارا باشد نمیدانم

در این بحث حضرت مولانا شعر سرودند که من در حال حاضر در یاد ندارم
اما بیشتر نام خراسان را آوردهاند
نظر شما چیست خانم شاهی

_________________
توی این دنیا باید بازیگر خوبی باشی تا
بتونی بهتر ین نقش شو ایفا کنی


گزارش نوشته نامناسب
بالا 
 مشخصات ارسال پیغام خصوصی ایمیل  
پاسخ بهمراه نقل قول   موضوع پست: Re: پاسخی به فرزندان ناخلف کشور که میخواهند نام افغانستان به خرا
 پست ارسال شده در: دوشنبه 30 دی 1387, 6:00 pm 

عضو انجمن
عضو انجمن
نماد کاربر

تاریخ عضویت: چهارشنبه 26 تیر 1387, 5:15 pm
پست ها : 63
اسم : خراسانیان در تبعید محل سکونت : :مونترال ایمیل :

بخث های تائیدی که از آقای کامجو پشتی بانی شده کاملا با دلیل و برهان اند که فکر میکنم جوابی برای نصیر سهام و آنهایکه بی خلطه فیر میکنند باشد و است . خصوصا دو دوست اخیری که به تازگی ها در این بحث ها شرکت نموده اند مانند آقای میر ضیایی و بابک خرم که هر دو هر چند کوتاه نوشته اند ولی مخالفان را که دلیلی برای اثبات گفته های شان نداشتند خاموش نموده است .
ما از طرح آقای کامجو به طور دسته جمعی پشتی بانی میکنیم . جمعی از یاران همدل خراسانی شما در شهر مونترال کانادا با تذکر اینکه مایان از معاش سوسیال بهره مند نیستیم ، تا سرمست باشیم .


گزارش نوشته نامناسب
بالا 
 مشخصات ارسال پیغام خصوصی  
ویرایش پست پاسخ بهمراه نقل قول   موضوع پست: Re: پاسخی به فرزندان ناخلف کشور که میخواهند نام افغانستان به خرا
 پست ارسال شده در: دوشنبه 30 دی 1387, 6:04 pm 

عضو انجمن
عضو انجمن
نماد کاربر

تاریخ عضویت: چهارشنبه 26 تیر 1387, 5:15 pm
پست ها : 63
aboozar نوشته است:
سلام
از یک دید که نگاه کنیم میتوانیم حرفهای بعضی دوستان را تایید وبعضی ها رو رد کرد
اما ما نباید وفقط از یک دید بنگریم
البته من اطلاعات زیادی در مورد اسمی که بیشتر مستحق ما وطندارا باشد نمیدانم

در این بحث حضرت مولانا شعر سرودند که من در حال حاضر در یاد ندارم
اما بیشتر نام خراسان را آوردهاند
نظر شما چیست خانم شاهی


حق با شماست من هم معتقد به نام زیبای خراسانم و مانند نظر زیر می اندیشماسم : Khalid محل سکونت : :Michigan,U.S.A ایمیل :

نظریه بسیار عالی است این نام (خراسان) بیانگر هویت فرهنگی وباستانی
ساکنین این کشور میباشد وکسانیکه مانند نویسنده پیغام بدون نام فکر میکند اولا این طرز تفکر نشانگر شخصیت بسیار بدوی ایشان میباشد ثانیا باید ایشانرا خاطر نشان کرد که هر عمل جبری از خود واکنش به اندازه عمل جبر و یا اضافه تر از ان بقسم پوتانسیال همرا دارد قسمیکه نائ افغانستان جبرا توسط انگلیس بالا ساکنین این کشور قبولانده شده بود امروز نتایجش را میبینیم. به هر حال موفقیت تمام روشنفکران کشور در این زمینه ازبا رگاه خداوند خواهانم.


گزارش نوشته نامناسب
بالا 
 مشخصات ارسال پیغام خصوصی  
ویرایش پست پاسخ بهمراه نقل قول   موضوع پست: Re: پاسخی به فرزندان ناخلف کشور که میخواهند نام افغانستان به خرا
 پست ارسال شده در: دوشنبه 30 دی 1387, 6:06 pm 

عضو انجمن
عضو انجمن
نماد کاربر

تاریخ عضویت: چهارشنبه 26 تیر 1387, 5:15 pm
پست ها : 63
اسم : احمد صدیقی محل سکونت : :لندن ایمیل :

من نیزپشتیبانی خویشرا از این فراخوان اعلام میدارم.
بهتر این خواهد بود که خراسان شود . زیرا که تا این اواخر خراسان نام داشت سلطان محمود غزنوی شهنشا مقتدر این سرزمین بود ووشهنشا ه خراسان کبیر لقب داشت قبل ازین که شغالان یهودی نژاد بواسطه باداران انگلیسی در قرن ١٩ این نام نحس وکریه وزشت را بالای ان بگزارند .

به پیش بسوی تحقق این خواست برحق ان شالله کوشش شود تا نویسندگان بعد از این غیر از خراسان نام دیگری را در نوشته های خود ننویسند ومبارزه متداوم ادامه یا بد.


Last edited by شقایق شاهی on دوشنبه 30 دی 1387, 6:27 pm, edited 1 time in total.

گزارش نوشته نامناسب
بالا 
 مشخصات ارسال پیغام خصوصی  
ویرایش پست پاسخ بهمراه نقل قول   موضوع پست: Re: پاسخی به فرزندان ناخلف کشور که میخواهند نام افغانستان به خرا
 پست ارسال شده در: دوشنبه 30 دی 1387, 6:23 pm 

کاربر فعال
کاربر فعال
نماد کاربر

تاریخ عضویت: چهارشنبه 6 آذر 1387, 9:38 pm
پست ها : 265
محل سکونت: اصفهان
بحث بسیار طولانی است از بقیه افراد انجمن دعوت به عمل اورده و نظر خویش اعلام نموده

البته تغییر نام را میشه از سوی دولت های استعمار مثل انگلیس و غیره نامید

اما از یک طرف دیگر نام بسیاری از کشور ها در جنگ دهه سوم عوض شدند
مانند: تاشکند فرغانه(ازبکستان) کاشغر(چین) مرو(ترکمنستان)

اما مهمتر از نام ها ایست که همی انگلیس امد و با سیاست های استعماریش
فر هنگ ما زبان ما را از هم دور کرد
مه زیاد نمیدانم اما در تاریخ این چنین نوشته اند

به نظر من تاجیکستان و میتوان گفت ایران باستان ( نه امروزی) و کشور عزیز هم فارسی زبان هستیم
که این کشورها طی جنگ و استقلال یا فتن با زیر برنامه های کشور های استعمار
و از طرفی خود سران کشور با عث جدایی این کشور ها شدند
البته ای نظر من است
:13:

_________________
توی این دنیا باید بازیگر خوبی باشی تا
بتونی بهتر ین نقش شو ایفا کنی
نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
داستان پاندا کو نفوکار در ایران

سیندرلا در ایران

نقد سریال میخک

بررسی فیلم لوسی

سریال رودخانه برفی

نقد سریال عطسه از مهران مدیری - رها ماهرو

جیگر ، کلاه قرمزی

سریال نفس گرم

سریال های نوروز 1395

نقد و بررسی فیلم پذیرایی ساده - رها ماهرو

در حاشیه 2

سریال آسمان من

حکیم ارد بزرگ , ارد بزرگ , Great Orod , philosophy , Iranian philosopher